Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi Nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy rögzítse Medom-Hair KFT. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1213 Budapest, Erdész u.16 .; cégjegyzékszám: 0109929112; adószáma: 14988570-2-43; elérhetőségek (afro@afroline.hu +36 (20) 5674220), nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság, által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Medom-Hair KFT. (a továbbiakban: Szolgáltató) a https://shop.afroline.hu/ weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Weboldalra látogatók, a Weboldalon regisztrálók, illetve Weboldalon vásárlók (a továbbiakban együttesen: Ügyfél) adatait kezeli.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Amikor az Ügyfél meglátogatja a Weboldalt, személyes adatok kezelésére, feldolgozására és felhasználására kerülhet sor. Az adatvédelemről szóló jelen tájékoztatóval szeretné a Szolgáltató hangsúlyozni elkötelezettségét az iránt, hogy az Ügyfél adatait biztonságos és megbízható módon kezeli. A Szolgáltató mindenben betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) szigorú előírásait.

2. MI A SZEMÉLYES ADAT?

A személyes adat az Ügyféllel kapcsolatba hozható adat - különösen az Ügyfél neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző információ -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A regisztrált felhasználó nevén, címén, telefonszámán, e-mail címén és adó azonosító jelén túlmenően a Weboldalon tett minden látogatás alatt további adatok automatikus gyűjtésére is sor kerülhet technikai okokból: ilyen pl. az IP-cím, amelyet az Ügyfél internet-szolgáltatója oszt ki számítógépe részére az internetre való csatlakozás céljából, vagy információk arról az internet-helyről, ahonnan az Ügyfél meglátogatta az ajánlatunkat (technikai adatok). Ez a technikai adatok némely esetben személyes adatokat képezhet. Általános szabályként azonban ezeket a technikai adatokat csupán olyan mértékben használja fel a Szolgáltató, amennyire technikai szempontból a Weboldal működése és védelme érdekében szükséges a támadásokkal és visszaélésekkel szemben, ezen túlmenően pszeudonimizált (álnevesített) vagy anonimizált (nem nevesített) formában statisztikai célokra.

3. A SZOLGÁLTATÓ SZEMÉLYES ADAT FELHASZNÁLÁSA

Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet kezelni. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Személyes adat kizárólag akkor kezelhető, amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. A 16. életévét betöltött fiatalkorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozat érvényességéhez, törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Info tv. szabályai szerint gyűjti, feldolgozza és felhasználja az Ügyfél személyes adatait különösen akkor, amikor látogatást tesz a Weboldalon, amikor ott regisztrál, vagy bejelentkezik egy vásárlói azonosítóval, vagy amikor termékeket rendel. Adatait csak a hatályos jogi előírásoknak és ezen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően, valamint az Ügyfél beleegyezésével használja fel. Sok esetben az adatok használata csak pszeudonimizált vagy anonimizált formában történik. Az adatkezelés időtartama a regisztrációtól a regisztráció törléséig tart azzal, hogy számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés alapján, nyolc évig köteles megőrizni.

4. A SZOLGÁLTATÓ, MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Medom-Hair KFT.
Székhely: : 1213 Budapest, Erdész u.16
Levelezési cím:1213 Budapest, Erdész u.16
Telefonszám: +36 20 567-42-20
Email cím: afro@afroline.hu

5. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

5.1. Regisztráció

A regisztráció során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
felhasználónév, saját e-mail cím, jelszó, számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám), szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám), telefonszám .


5.2. Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Ügyfél bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Ügyfél külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá. A jogi rendelkezések keretein belül reklám és marketing-kutatás céljára, továbbá azért, hogy a szolgáltatásokat egyre jobban az Ügyfél igényeihez és elvárásaihoz igazítsa, anonim módon statisztikát készít a felhasználói profilok alapján és kiértékeli ezeket a Szolgáltató.


5.3. Cookie

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kisméretű fájlt – küld a Szolgáltató az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Ügyfél korábban már látogatást tett a Weboldalon, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Ügyfél részére külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Az Ügyfél a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Ügyfél számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.) A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

Az Ügyfél megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt cookie-kat, és ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját web böngészőjének beállításai segítségével. Erről további tájékoztatást kaphat a gyártótól vagy web böngészőjének súgóján keresztül. Az Ügyfél vegye figyelembe, hogy a Weboldal szolgáltatásai csak korlátozottan érvényesülnek, illetve nem elérhetők, ha az Ügyfél letiltja a cookie-k használatát.

Alkalmazott cookie-k:
Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Ügyfél látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Ügyfél az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz

Jelszóval védett munkamenethez használt cookie
Bevásárlókosárhoz szükséges cookie
Biztonsági cookie

Külső szerverek segítik a Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Ügyfél részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics/
Amennyiben az Ügyfél nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet letiltani a cookie-kat, hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.


5.4. Hírlevéllel, Személyre szabott hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

A Weboldalon hírlevélre történő feliratkozásra van lehetőség. A lehetőség igénybevételével kapcsolatosan a hírlevélre feliratkozó felhasználó önkéntes adatszolgáltatás keretében a lentebb meghatározott személyes adatait adja át kezelésre a Szolgáltató részére:

Név
Email cím
Telefonszám
Cím
Weboldal használattal kapcsolatos viselkedési szokások
Hírlevél olvasással kapcsolatos viselkedési szokások
Vásárlási szokások

5.5. Egyéb célú adatkezelés

Szolgáltató telefonon is elérhető ügyfélszolgálatot tart fent, melynek során az ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés rögzítésére nem kerül sor, így a Szolgáltató tudomására jutott adatok, információk, személyes adatok kezelésére külön szabály, eljárás nem vonatkozik. Fogyasztói jogvita esetén hitelt érdemlően csak akkor tudja rekonstruálni az eseményeket, amennyiben a Szolgáltató és Ügyfél között a jogvita írásbeli formában történik. Telefonos beszélgetés közben abban az esetben, ha a panaszt a Szolgáltató azonnal orvosolni nem tudja, vagy egyéb ok miatt az Ügyfél durván beszél, obszcén kifejezéseket használ, sértegeti az ügyfélszolgálati munkatársat vagy a Szolgáltatót, Szolgáltató jogosult a hívás azonnali, következmények nélküli megszakítására.

6. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA, MÓDJA

6.1 Az adatkezelésre a Weboldalon található internetes tartalmak az Ügyfél önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ügyfél kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást az Ügyfél az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve az adatok önkéntes megadásával adja meg.

6.2 Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat többek között célhoz kötötten, a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha az Ügyfél feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

6.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Ügyfél jogainak védelme.

6.4. A személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Ügyfél előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

6.5. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok helyességéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag az Ügyfél vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Ügyfelet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

7. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

7.1. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció Ügyfél kérése általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

7.2. Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről történő leiratkozásig tart.

8. AZ ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

8.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.


8.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszer üzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.

8.3. A Szolgáltató az Ügyfél személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Ügyfél hozzájárulása esetén továbbítja, továbbá csak az erre törvényi felhatalmazással rendelkező hatóságok részére, azoknak írásbeli kérelme alapján adja ki.

9. ÜGYFÉL JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

9.1. Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott helyen és módon.

9.2. Szolgáltató az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Ügyfél személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

9.3. Az Ügyfél a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: Medom-Hair KFT. Budapest1213 Budapest, Erdész u.16.

E-mail: afro@afroline.hu

Az Ügyfél adatvédelemmel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltatóhoz fordulhat a 9.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

9.4 Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Ügyfél a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 14 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

9.5. Az Ügyfél kérheti adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.


A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ügyfél jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató az Ügyfél helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli indokait.


Az Ügyfél tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb30 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

9.6. Az Ügyfél az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
Bíróság előtt érvényesítheti jogait
9.7. Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

10. HÍRLEVÉL, SZEMÉLYRE SZABOTT HÍRLEVÉL

10.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel tájékoztató vagy reklám e-mail küldésére.

10.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Ügyfél azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

10.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklám célra.

10.4. Hírlevél

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezhet és reklámot tartalmazhat. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Ügyfél által megadott adatokat kezeli. Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Ügyfél hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Ügyfél a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” részre kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Ügyfelet. Az Ügyfél bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

10.5. Személyre szabott hírlevél

A Szolgáltató a felhasználók személyes adatait, arra is felhasználhatja, hogy számukra személyre szabott ajánlatokat küldjön, hírlevél formájában. A személyre szabott hírlevél keretében a Szolgáltató a regisztrált és a hírlevélre feliratkozott felhasználók korábbi vásárlásait vizsgálja, és ennek vizsgálata és eredménye alapján, személyre szabott hírlevelet is küldhet a felhasználói számára.

A személyre szabott hírlevélről való leiratkozásra a 10.4. pontban található rendelkezések az irányadóak. Amennyiben az érintett felhasználó leiratkozik a Szolgáltató hírleveléről, a továbbiakban személyre szabott hírlevelet sem fog kapni.


11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

11.1. Szolgáltató rendszere az Ügyfelek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze az Ügyfél által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

11.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Ügyfelet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást ne engedélyezze.

11.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

11.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a Weboldalon történő értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfélnek a Weboldal további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által biztosított módon.

12. LINKEK, ÁTIRÁNYÍTÁSOK MÁS SZOLGÁLTATÓK WEBOLDALAIRA

A Weboldal tartalmazhat más szolgáltatók weboldalaira mutató linkeket, átirányításokat. Az ilyen linken, átirányításon keresztül az Ügyfél által meglátogatott külső webhelyek adatvédelmi intézkedéseiért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, az ebből eredő károkért, érdeksérelemért az Ügyfél kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben. Az Ügyfél saját hatásköre a külső webhelyek adatvédelmi szabályairól tájékozódnia.
Budapest, 2017. október 15.